Trang chủ | Sơ đồ website |
Khách hàng cần biết
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại đường dây nóng

19009090

Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 769757
Khách Online: 13
Giới thiệu Website
Liên kết website
Lich cúp nước
Trang chủ » Khách hàng cần biết » Lich cúp nước
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại các hệ thống nhà máy nước tp Long Xuyên ngày 23,24,25,26 /11/2016
Do bảo trì, thay thế thiết bị tại NMN Bình Đức. Nay Xí nghiệp cấp nước Tp Long Xuyên xin thông báo đến quý địa phương và quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn Tp Long Xuyên lịch tạm ngưng cung cấp nước ngày 23/11/2016 đến ngày 26/11/2016 như sau:
CTY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TP LONG XUYÊN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                        
               Số:       /TB.XNCN                                           Long Xuyên, ngày 23 tháng 11 năm 2016 
THÔNG BÁO
“V/v Tạm ngưng cung cấp nước”  
 
                   Kính gửi:  - UBND 13 phường, xã thuộc Tp Long Xuyên
- Cảnh Sát PCCC - CNCH Công an tỉnh An Giang.
 
Do bảo trì, thay thế thiết bị tại NMN Bình Đức.
Nay Xí nghiệp cấp nước Tp Long Xuyên xin thông báo đến quý địa phương và quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn Tp Long Xuyên lịch tạm ngưng cung cấp nước như sau.
-          Thời gian tạm ngưng cung cấp nước:
+ Từ 21 giờ 00 ngày thứ tư (23/11/2016) đến 03 giờ 00 ngày thứ năm (24/11/2016).
+ Từ 21 giờ 00 ngày thứ sáu (25/11/2016) đến 03 giờ 00 ngày thứ bảy (26/11/2016).
-          Phạm vi tạm ngưng cung cấp nước:
+ Toàn thành phố Long Xuyên trừ phường Mỹ Long và xã Mỹ Hòa Hưng
Xí nghiệp xin thông báo đến quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước sử dụng trong thời gian tạm ngưng cung cấp nước.
Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý cơ quan, chính quyền địa phương trên địa bàn và qua phương tiện truyền thanh địa phương thông báo lại cho nhân dân biết rộng rãi.
Trân trọng kính chào.
 
                GIÁM ĐỐC                    
         Nơi nhận:                                                                                                    
        -   Như trên;
        -   UBND Tp Long Xuyên “để báo cáo”;                                                                      
        -   Công ty CP Điện nước AG “để báo cáo”;                                                                            ( đã ký)
        -   Lưu: VT.
                                                                                           Trần Nhất Trí                   
Lich cúp nước
Thông báo về việc tạm ngừng cung cấp nước tại hệ thống nhà máy nước tp Long Xuyên ngày 15 /11/2016 (15/11/16)
Thông báo về việc tạm ngừng cung cấp nước tại các hệ thống nhà máy nước huyện Tịnh Biên ngày 17 ; 18 ; 19/11/2016 (14/11/16)
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại xí nghiệp cấp nước Tp Long Xuyên ngày 14/11/2016 (14/11/16)
Thông báo lịch ngừng cấp nước tại huyện Thoại Sơn vào ngày 30/08/2015 (28/08/15)
Thông báo lịch cúp nước tại huyện Tri Tôn từ ngày 27/07 đến ngày 01/08/2015 (25/07/15)
Thông báo lịch cúp nước của nhà máy nước Phú Mỹ tại huyện Phú Tân vào ngày 26/07/2015 (22/07/15)
Thông báo lịch cúp nước đột xuất tại Long Xuyên ngày 21/01/2015 (21/01/15)
Thông báo lịch cúp nước tại huyện Tịnh Biên ngày 14,17/01/2015 (10/01/15)
Thông báo lịch cúp nước đột xuất tại Tp Long Xuyên ngày 23/12/2014 (23/12/14)
Thông báo lịch cúp nước tại huyện Tịnh biên ngày 16/12/2014 (15/12/14)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2010 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :